Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje pasodink.lt (toliau – „E. parduotuvė“).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas E. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir galioja iki pilno prekių pateikimo. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma E. parduotuvėje.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjas turi teisę atsisakyti E. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šių Taisyklių 3.3 punkte paminėtą išimtį), apie tai pranešęs el. paštu info@pasodink.lt Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti E. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma sutartims dėl supakuotų prekių, kurios yra netinkamos grąžinti dėl pažeistos gamintojo pakuotės ar (ir) individualių fizinių savybių pokyčių. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. Problemai spręsti Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti Europos Komisijos Elektronine ginčų sprendimo platforma.

Pirkėjo pareigos

Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimo būdą, privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti apie tai Pardavėjui el.paštu info@pasodink.lt. Pirkėjas privalo laikytis ir nepažeisti kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pardavėjo teisės Jei Pirkėjas bando pakenkti E. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ir/arba sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis E. parduotuve. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti E. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Pardavėjo pareigos

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (-ių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti prekę (-es) atitinkančią (-ias) užsakytos prekės vertę, o Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę (-es), grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas. Sandėlyje turimos prekės išsiunčiamos per 2–3 darbo dienas, ir Lietuvos teritorijoje per Venipak kurjerių tarnybą paprastai pristatomos per 2–3 darbo dienas. Išsami informacija apie galimus pristatymo būdus ir taikomus įkainius pateikta puslapyje

Greitas pristatymas

Pardavėjas neatsako už pavėluotą pristatymą ar nepristatymą, jeigu pateiktas adresas buvo nepilnas ar neteisingas, užsakyme nenurodytas gavėjo telefono numeris. Prekių pateikimo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę, bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė (-ės) yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, nėra. Nustačius siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju prekes pristatęs Pardavėjo atstovas kartu su Pirkėju užpildo pakuotės pažeidimo aktą, kuriame nurodo rastus trūkumus.

Prekių apmokėjimas

Prekių kainos ir paslaugos E. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema ir paysera.lt (UAB Paysera LT) mokėjimų sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvos bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Apmokėjimas grynais pinigais Pardavėjo atstovui (Venipak kurjerių tarnybai) pristačius Pirkėjui nupirktas E. parduotuvėje prekes (C.O.D. paslauga). Ši paslauga teikiama tik pristatant prekes Lietuvos teritorijoje. Atsiskaitant kurjeriui prašome turėti reikiamą pinigų sumą be grąžos. Jei prekės pristatomos ne Lietuvos teritorijoje, apmokėti galima banko pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, kurios duomenys nurodomi užsakymo patvirtinime. Atsiskaitant šiuo būdu, mokėjimo nurodyme kaip mokėjimo paskirtį būtina teisingai nurodyti užsakymo numerį. Nenurodžius užsakymo numerio, arba nurodžius klaidingą, taip pat pervedus neteisingą pinigų sumą, mokėjimas neįskaitomas ir grąžinamas Pirkėjui.

Prekių grąžinimas

Kokybiškų, pirktų augalų atgal nepriimame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kurių 15 punkte įtvirtinta, jog „Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami“. Remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (7) straipsnio 1 dalimi informuojame, kad internetu pateiktą užsakymą galite atšaukti bet kuriuo metu iki galutinio užsakymo pristatymo momento. Užsakymas laikomas pristatytas, kai pasirašote prekių priėmimo dokumentus. Kokybiški, internetu įsigyti augalai negrąžinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 6.228 (10) straipsnyje 2 dalyje numatytomis išimtimis.

Pirkėjo atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E. parduotuve. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E. parduotuvės pasodink.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjo atsakomybė

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Jei Pardavėjo E. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Informacijos siuntimas Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo E. parduotuvėje nurodytais kontaktais: elektroniniu paštu info@pasodink.lt; telefonu +370 6 13 199 94.

Asmens duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos tvarka, išdėstyta Pardavėjo „Asmens duomenų apsaugos taisyklėse“ žemiau, kurią reglamentuoja atitinkami ES ir LR teisės aktai ir kuri įgyvendinama atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. Pardavėjo atstovams – kurjerių tarnybai).

Baigiamosios nuostatos

Bet kokios E. parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas. Šioms taisyklėms yra taikomi LR galiojantys teisės aktai. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.